Chiapas og omegn (Mexico del 2/2)

Efter Campeche var vi på et kort visit i Villahermosa i Tabasco og brugte så resten af vores tid i Mexico i staten Chiapas.

Chiapas har meget at tilbyde – frodig jungle med en overflod af dyreliv og ruiner, dale og høje bjerge, en lang, smuk kystlinje samt en af de største koncentrationer af oprindelige folk i landet.

Vi nød de famøse ruiner ved Palenque, den kølige bjergluft og hippe caféer i San Cristóbal, den dybe Sumidero-kløft, den tilbagelænede strand ved Puerto Arista og at vågne op til fuglesang og frisk kaffe på den økovenlige kaffefarm Argovia.

Se skuddene herunder:

Villahermosa sunset from the top of our hotel.

Solnedgang i Villahermosa fra toppen af vores hotel.

IMG_5895r

IMG_5907r

IMG_5912r

A flamingo at Yumka, a safari/interactive zoo close to the city.

En flamingo i Yumka; en safari/interaktiv zoo tæt på byen.

Pas på!

Pas på!

Piña colada party.

Piña colada party.

I really loved the Palenque ruins. Easily my favourite old things in Mexico.

Jeg var helt vild med ruinerne i Palenque. Uden tvivl mine favorit-ruiner i Mexico.

IMG_5927r

IMG_5938r3

IMG_5952r

IMG_5958r

IMG_5969r

The city of Palenque was also quite cozy with lots of great food, sunny weather and pretty views.

Selve byen Palenque var også ret så hyggelig med masser af god mad, solrigt vejr og pæne udsigter.

IMG_5979r

IMG_5980r

IMG_5984

IMG_5997r

San Cristóbal de Las Casas was a very pleasant city with lots of cool photo opps.

San Cristóbal de Las Casas var en meget behagelig by med stort potentiale for gode billeder.

And beautifully dressed, charming and small indigenous people.

Og smukt klædte, charmerende og meget små oprindelige folk.

VW Beetles are everywhere!

Der var VW bobler alle vegne!

IMG_6025r

IMG_6034r

I really liked all the coloured houses.

Jeg kunne virkelig godt lide alle de farvede huse.

IMG_6041r

IMG_6052r

IMG_6059r

IMG_6069r

This guy interviewed me as a part of his english class!

Den her fyr interviewede mig som en del af hans engelsk-kursus!

IMG_6078r

Work work.

Arbejd arbejd arbejd. Mindst 30 mænd arbejdede på bygningen samtidigt.

IMG_6081r

IMG_6121r

This sunset was magnificient.

Den her solnedgang var helt magnifique.

Sumidero Canyon was so breathtaking. We sailed through it and enjoyed every minute.

Sumidero-kløften var vild. Vi sejlede gennem den og nød hvert minut.

IMG_6189r

IMG_6196r

Unfortunately I didn't understand what the spanish-speaking guide said about this, but it looked pretty unreal!

Uheldigvis forstod jeg ikke, hvad vores spansktalende guide sagde om det, men det så ret så uvirkeligt ud! Ikke helt så uvirkeligt som på det her billede, dog – jeg indrømmer, at jeg har ændret en lille smule på farverne 🙂

IMG_6201r

IMG_6222r

IMG_6211r

IMG_6214r

Det her sted på floden er kendt som “juletræet” på grund af den grønne formation formet af nedrindende vand.

Definitely a must-do.

Helt klart et must-do.

In Puerto Arista the beach stretches as far as the eye can see - and as it is pretty off-season, we almost had it all to ourselves. This particular sunset called for a camera!

I Puerto Arista strækker stranden sig så langt øjet kan se – og fordi det var ret så off-season, havde vi nærmest det hele for os selv. Den her solnedgang kaldte på et kamera!

IMG_6285r

IMG_6279r

IMG_6266r

IMG_6293r

Jeg havde ikke taget min tripod med mig, så jeg blev nødt til at freestyle med et bord og en stol fra en nærliggende restaurant for at få de her lange eksponeringer. Det var ikke perfekt, da opsætningen langsomt gled ned i det våde sand, men det klarede alligevel opgaven.

IMG_6302r

Yoga time!

IMG_6327r

First view of the

Første stop på “Kafferuten” (Ruta del café) tæt på Tapachula. Vi boede på den fantastiske kaffefarm Argovia og fik en masse uvurderligt materiale til dokumentaren.

Flying over the dense jungle with my drone was exhilarating!

At flyve over den tætte jungle med dronen var et vildt syn!

DJI_0012r

DJI_0024r

The landscape was just stunning. This was our reward at sunrise after driving up a muddy, steep trail in complete darkness with only one working headlight (and a torchlight!)

Landskabet var utroligt. Den her vulkan var vores belønning ved solopgang efter at have kørt op af en mudret, lang, stejl sti i komplet mørke i en 4×4 med kun én forlygte (og en lommelygte!)

IMG_6536r

IMG_6860r

Fedt med lidt natteskyderi!

IMG_6867

IMG_6873r

IMG_6882r

IMG_6874r

This is Irma and Tomasa (with kids) on their way back home after a long day of work picking coffee. We interviewed them for the movie - which you'll soon see and hear more about!

Det her er Irma og Tomasa (med børn) på vej hjem efter en lang dags arbejde med at samle kaffe. Vi interviewede dem til filmen – hvilken I snart vil se og høre mere om!

Yucatán-halvøen

Lige nu er jeg i Mexico på en fire-måneders tur med Victoria gennem Centralamerika for at lave en dokumentarfilm om skyggegroet kaffe.

Rejsen startede i Cancún og tog os med gennem Yucatán-halvøen, som bød på utallige tacos, smilende ansigter, lidt solbrændthed og masser af eventyrlige udsigter. Her er nogle af mine bedste billeder:

Up and away with Air Berlin from Copenhagen to Cancún.

Op og afsted med Air Berlin fra København til Cancún.

Somewhere over Germany I looked out the window and saw this. Jetpack?

Et sted over Tyskland kiggede jeg ud af vinduet og så det her …Jetpack?

First stop on the peninsula was the sleepy fishing village Puerto Morelos.

Første stop på halvøen var den sovende fiskerby Puerto Morelos.

From day one we were greeted by magnificent sunsets. A photographers paradise!

Lige fra første dag blev vi mødt af fantastiske solnedgange. En fotografs paradis!

IMG_5482r

IMG_5601r

IMG_5605r

Puerto Morelos and the Caribbean from above.

Byen og Det Caribiske Hav set fra oven.

The city has this beautiful swamp in its backyard.

Puerto Morelos har denne smukke sump i sin baghave.

Even though most of Playa del Carmen mostly feels like Disneyland with a beach, you don't have to venture far off the main street to see authentic mexican life. This is not an example of that, though, but merely workers carrying away seaweed so the beach can look postcard ready for the tourists.

Selvom det meste af Playa del Carmen føles som Disneyland med en strand, behøver man ikke at gå langt fra hovedgaden for at få indblik i en autentisk, mexicansk hverdag. Det her er dog ikke et eksempel på netop det, men i stedet et billede af arbejdere der fjerner tang, så stranden kan se postkort-klar ud til turisterne.

IMG_5511r

Not exactly a pre-historic site, but impressive none the less!

Ikke ligefrem en forhistorisk seværdighed, men alligevel ret så imponerende!

Another (impressive!)  show for the tourists: "Danza de los Voladores", four young men tied with ropes descending to the ground from a 30m vault accompanyed by music and dancing. Also known as the flying men.

Et andet (imponerende!) show for turisterne: “Danza de los Voladores”, fire unge mænd bundet fast med reb snurrer langsomt mod jorden fra en 30-meter høj stang, ledsaget af musik og dans.

Next stop on our way through the peninsula was Tulum, a well preserved maya site dramatically situated on the coast of the Caribbean sea.

Næste stop på vores vej gennem halvøen var Tulum; en velbevaret Maya-ruin dramatisk beliggende på kysten til Det Caribiske Hav.

IMG_5608r

While visiting the ruins it's possible to take a dip in the ocean from the small but beautiful beach.

Mens man besøger ruinerne, er det muligt at tage et dyp i havet fra den lille og pæne strand

IMG_5619r

To me, the ruins were mostly interesting because of their setting which was nothing short of magnificient.

For mig var ruinerne primært interessante på grund af deres beliggenhed, som var virkelig spektakulær.

The God of Winds Temple.

“God of Winds”-templet.

IMG_5645r

The Ixmoja Pyramid in Cobà. 42 metres tall, towering over the thick jungle.

Ixmoja-pyramiden i Cobá. 42 meter høj, tårnende over den tykke jungle.

And every step was worth the climb!

Udsigten var klatreturen værd!

One of the goals at the Mayan ball court.

En af målene på Maya-boldbanen. Der er uenighed omkring, hvorvidt det var taberne eller vinderne af kampen, der blev ofret til guderne, men det er helt sikkert, at der rullede hoveder efter sidste fløjt.

Lake Cobà.

Cobá-søen.

The cenotes on the peninsula are spectacular. This is Tankach Ha - "ha" meaning water in Mayan.

Cenoterne på Yucatán-halvøen er utrolige. Det her er Tankach Ha – “ha” betyder vand på Maya-sprog.

And this is Cho Ha. It felt even more magical as we were the only people there!

Og det her er Choo Ha. Den føltes endnu mere magisk, fordi vi var de eneste to, der besøgte den!

IMG_5694r

Crystal blue (and cold!) water.

Krystalblåt (og koldt!) vand. Cenoterne blev nogle gange brugt til ofringer af de forhistoriske mayaer.

Next stop: Mérida, the largest city of the Yucatán Peninsula.

Næste stop: Mérida, den største by på Yucatán-halvøen.

The Mérida Cathedral, one of the oldest cathedrals in all of the Americas. Stunning with the afternoon sun on it.

Méridas katedral, en af de ældste i hele Nord- og Sydamerika.

Sunday night dancing at the square.

Søndag aften danses der på torvet.

A very lively city with lots to see and do. The restaurant "Apoala" is particularly recommended.

En meget livlig by med meget at se og lave. Restauranten “Apoala” kan især anbefales.

From Mérida we took a day trip to Celestún on the Gulf of Mexico to see...

Fra Mérida tog vi en dagstur til Celestún ved Den Mexicanske Golf for at se…

Flamingos! The wetland reserve surrounding the city is the winter home to vast flocks of the birds.

Flamingoer! Området rundt om byen agerer vinterhjem til store fugleflokke.

IMG_5802r

IMG_5824r_1

Back in Mérida, greeted by lovely pastels.

Tilbage i Mérida, budt velkommen af fine pasteller.

IMG_5832r

Last stop on the peninsula: Campeche. Here a miniature version of the walled city shows the Independence Square and the cathedral church of La Concepcion.

Sidste stop på halvøen: Campeche. Her viser en miniature byen og “La Concepcion”-katedralen.

And here's the real thing!

Her er så den rigtige version!

The city is filled with colonial architecture.

Byen er fyldt med kolonial arkitektur.

And colored houses.

Og farvede huse.

...And sunsets. Of course. Next stop from the peninsula was Villahermosa in the state of Tabasco, but I'll save that until next time!

…Og solnedgange. Selvfølgelig. Næste stop fra halvøen var Villahermosa i staten Tabasco, men det gemmer jeg til næste gang!

Frans Bak & Sound of North i studiet

For et par uger siden havde jeg en god dag med at filme Frans Bak & Sound of North indspille og øve noget af deres materiale. Det følgende er nogle af de bedste skud jeg tog ind i mellem at optage sessionen på tre kameraer.

Frans Bak bag klaveret, Keld Haaning Ibsen behind bag synthesizeren, Josefine Cronholm bag mikrofonen, Heidrun Petersen og Niels Thorkild Levinsen bag violinerne, Karen Johanne Petersen bag violaen samt Live Johansson bag celloen.

1

23456789101112IMG_5219rIMG_5221rIMG_5226rIMG_5230rIMG_5244rIMG_5245rIMG_5251rIMG_5260rIMG_5261r

Svensk sommer

Denne sommer vendte jeg endnu engang tilbage til mit andet hjem, Sverige. Og selvfølgelig havde jeg mit kamera med!

Take off!

Take off!

Overlooking Amager and Copenhagen.

København og Amager.

Øresundsbroen.

Øresundsbroen.

Damhussøen seen from above.

Damhussøen set fra oven.

The new kid on the block, 2150 Nordhavn.

Den nye fyr på blokken, 2150 Nordhavn.

Swedish archipelago.

Svensk øgruppe.

I love these views.

Jeg elsker de her udsigter.

Tiny red houses!

Små røde huse!

The color of this house (and many others in sweden!) is called falun red.

Farven på det her hus (og mange andre i Sverige!) hedder falurød.

A small lake.

En lille sø.

The world is big!

Verden er stor!

View over Rättvik.

Rättvik.

Another red house, this one belonging to a family member.

Endnu et rødt hus.

Dark skies over Mora.

Mørke skyer over Mora.

Tall trees in Mora.

Høje træer i Mora.

View from Orsa Grönklitt.

Udsigt fra Orsa Grönklitt.

And another one.

Og endnu en.

Traditional Swedish houses with a magnificient view.

Traditionelt svensk hus med fantastisk udsigt.

This was shot in the Orsa Bear Park.

Det her er billede er taget i Orsa Rovdyrspark.

I fell in love with this pictoresque wooden pier immediately.

Jeg forelskede mig hurtigt i denne billedskønne træmole.

These guys seemed to like it too.

De her gutter virkede også til at kunne lide den!

Orsa, Dalarna.

Orsa, Dalarna.

No family trips without family pictures!

Ingen familietur uden familiebilleder!

After the meal the photography continued.

Efter måltiddet fortsatte fotografiet.

Attitude!

Attitude!

The whole area was very beautiful - or vacker, as it's called in Swedish.

Hele området var utroligt smukt – eller vackert, som det hedder på svensk.

Young gunz.

Young gunz.

My grandparents dancing as they did when they first met more than 50 years ago.

Mine bedsteforældre dansende som de gjorde den dag de mødtes for mere end 50 år siden.

View from our room. Not bad!

Udsigt fra vores værelse. Ikke dårligt!

The drama in this photo called for some black and white processing.

Dramaet i det her billede kaldte på lidt sort/hvid behandling.

Another pier.

Endnu en mole.

And dramatic landscape.

Og et dramatisk landskab.

A rainy sunday.

Det var en regnfyldt søndag.

These crosses have stood the test of time.

De her kors har efterhånden overstået deres værnepligt.

Fog -

Tåge – “dimma”!

Trees as far as the eye can see.

Træer så langt øjet kan se..

Overlooking Rättvik.

Udsigt over Rättvik.

Back in Södertälje, my fathers birthplace.

Tilbage i Södertälje, min fars hjemby.

It almost looks like a tornado.

Skyerne i baggrunden ligner næsten en tornado.

Pines.

Kogler.

Last landscape before heading south to Skåne.

Sidste landskab inden vi tog sydpå til Skåne.

Sunrises rarely dissapoint.

Solopgange skuffer sjældent..

Swedish fields.

Svenske marker.

Everything seems to come to life.

Alting kommer til liv!

I can't wait to see where future travels will take me!

Tak for at være så enestående smuk, Sverige.

En dag i Prag

I løbet af en weekend i Prag med Growbx-relateret arbejde (mere info om det snart!), fik jeg muligheden for at tage et par timer ud af kalenderen og se den fotogene by.

The beautiful Charles Bridge from afar.

Den smukke Karlsbro set på afstand.

The very art noveau Grand Hotel Europa, currently closed for the public.

Det meget art nouveau Grand Hotel Europa, nu lukket for offentligheden.

Lines and circles in nature.

Linjer og cirkler i naturen.

4IMG_3351r2

Charles Bridge up close. 621 m long and decorated with 30 baraoque statues (originally from around 1700 but now all replicas)

Karlsbroen. 621 meter lang og dekoreret med 30 barokstatuer (originalt fra ca. 1700, men nu alle reproduktioner)

The National Museum of Prague.

Prags Nationalmuseeum

These funky cars drove around everywhere. A lot cooler than red tourist busses!

De her funky biler kørte rundt over det hele. En del coolere end de røde turistbusser!

Prague inhibits a great balance of light and shadows.

Prag har en fed balance mellem lys og skygge.

The Prague Castle is the largest ancient castle in the world.

Prags borg er den største borg i verden.

Swans.

Svaner.

More light play.

Mere lysleg.

Rooftop view.

Udsigt over tagene.

Lots and lots of great statues all over the city!

Masser af flotte statuer over hele byen!

The faith is strong. 5 hours later she still stood there.

Troen er stærk. 5 timer senere stod hun der stadig.

Giant golf balls?

Gigantiske golfbolde?

Great city for leisurely strolling.

Perfekt by at slentre rundt i.

A classy man and his bike, paparazzi style.

En stilet mand, paparazzi-style.

18IMG_3340r

 The architecture is very rewarding if you're able to ignore the tourist (Segway!) invasion of the city centre.

Hvis man kan se bort fra turistinvasionen af midtbyen, er arkitekturen meget belønnende!

My home base for the weekend.

Min hjemmebase for weekenden (i Prag 4)

This car was even smaller than it looks here.

Den her bil var endnu mindre end den ser ud til.

Shooting out of plane windows is always a thrill.

Det er altid spændende at fotografere ud af flyvinduet.

Colored skies.

Farvede skyer.

Øresundsbroen.

Øresundsbroen.

Øresundstunnelen, 4 km long.

Øresundstunnelen, 4 kilometer lang.

Thanks Prague for a great weekend!

Tak for en fed weekend, Prag!

South African adventures

24 days in South Africa and a whole lot (!) of photos. These are the best ones.

Impressive mountain ranges, dramatic coast lines, tranquil beaches, dry desserts, wetlands, winelands, valleys, savannahs – South Africa has stunning scenery wherever you turn your head. As well as all the animals you could wish for and kind and loving people. It is the most naturally beautiful place I’ve ever been, and I only saw a fraction of the country. I’ll surely be back.

It's not difficult to understand why these rhinos stand on guard: in 2014, 3-4 got killed every single day in South Africa by poachers who sell their horns for large sums.

It’s not difficult to understand why these rhinos stand guard: in 2014, 3-4 got killed every single day in South Africa by poachers who sell their horns for large sums.

South African sunsets are simply beautiful.

South African sunsets are simply beautiful.

I captured this photo while driving and didn't notice the baboons until afterwards. I wonder where they're going!

I captured this photo while driving and didn’t notice the baboons until afterwards. I wonder where they’re going!

This is Blyde River Canyon, the world's largest green canyon and third largest overall (Grand Canyon is #1, Fish River Canyon in Namibia is #2) Truly spectacular.

This is Blyde River Canyon, the world’s largest green canyon and third largest overall (Grand Canyon is #1, Fish River Canyon in Namibia is #2) Truly spectacular.

View from Lion's Head over Cape Town.

View from Lion’s Head over Cape Town.

5
Colorful beach houses.

Colorful beach houses.

Aerial view over Cape Town.

Aerial view over Cape Town.

The local barber in Soweto, where an estimated 3-6 million people live, many in simple tin houses.

The local barber in Soweto, where an estimated 3-6 million people live, many in simple tin houses.

Silky water at Camps Bay.

Silky water at Camps Bay.

Victoria took this picture of me while I took the next picture.

Victoria took this picture of me while I took the next picture.

11

Or perhaps it was this one.

Or perhaps it was this one.

Fiery colorful sunset in Johannesburg.

Fiery colorful sunset in Johannesburg.

Wide open spaces and freeways seemingly never ending are a common sight.

Wide open spaces and freeways seemingly never ending are a common sight.

One of only two black and whites. The country is simply too colorful to hide in the greys.

One of only two black and whites. The country is simply too colorful to hide in the greys.

Light breaking through the clouds.

Light breaking through the clouds.

New goods, perhaps?

New goods, perhaps?

The majestic Table Mountain from Lion's Head.

The majestic Table Mountain from Lion’s Head.

Sunset at Camps Bay.

Sunset at Camps Bay.

Elephant baby! Seeing these grand creatures in their element certainly is something else than seeing them in the Zoo. This is from Kruger National Park.

Elephant baby! Seeing these grand creatures in their element certainly is something else than seeing them in the Zoo. This is from Kruger National Park.

Rooftop view from our apartment in Cape Town.

Rooftop view from our apartment in Cape Town.

26

27

On a "game walk" in the bush we stumbled upon this little fella.

On a “game walk” in the bush we stumbled upon this little fella.

So much mud.

So much mud.

Bo Kaap, Cape Town.

Bo Kaap, Cape Town.

The scenery was stunning everywhere we looked.

The scenery was stunning everywhere we looked.

Kirstenbosch Botanical gardens.

Kirstenbosch Botanical gardens.

Unfortunately, this is how most South Africans live - in poverty.

Unfortunately, this is how most South Africans live – in poverty.

The gang at Hout Bay.

The gang at Hout Bay.

From the plane window.

From the plane window.

Cape Town skyline.

Cape Town skyline.

Healthy breakfast (the croissant was left out of the picture...)

Healthy breakfast (the croissant was left out of the picture…)

Wild penguins. In Africa. It sounds strange. And it is.

Wild penguins. In Africa. It sounds strange. And it is.

Who doesn't need new sneakers?

Who doesn’t need new sneakers?

Kruger National Park.

Kruger National Park.

Kudu.

Kudu.

Another sunset.

Another sunset.

From above the cloudz.

From above the cloudz.

Kid's drawing or important ancient cave painting?

Kid’s drawing or important ancient cave painting?

A real giraffe.

A real giraffe.

View from Table Mountain.

View from Table Mountain.

Colorful houses in Bo Kaap.

Colorful houses in Bo Kaap.

Overlooking Hout Bay.

Overlooking Hout Bay.

One person in this photo looks ...different than the others.

One person in this photo looks …different than the others.

Did I mention...

Did I mention…

Sunsets?

Sunsets?

He's had enough of the penguins for today.

He’s had enough of the penguins for today.

To be fair, there are quite a few. An estimated 3000.

To be fair, there are quite a few. An estimated 3000.

54

Who's feeding who?

Who’s feeding who?

This was the actual color of the sky. Breathtaking!

This was the actual color of the sky. Breathtaking!

Blyde River Canyon.

Blyde River Canyon.

57

Early morning in Kruger National Park. A few minutes after this picture was taken, we found a flock of hippos hiding in the water.

Early morning in Kruger National Park. A few minutes after this picture was taken, we found a flock of hippos hiding in the water.

59

Maternal instinct.

Maternal instinct.

Deep in thought.

Deep in thought.

61

An ad for "some kind of" enlargement.

An ad for “some kind of” enlargement.

Look at the size of the house in the bottom right corner. This thing was humongous.

Look at the size of the house in the bottom right corner. This thing was humongous.

Camps Bay.

Camps Bay.

Pineapple?

Pineapple?

66

Unfortunately I didn't bring my zoom lens, so I had to walk up pretty close...

Unfortunately I didn’t bring my zoom lens so I had to walk up pretty close…

Cape Town.

Cape Town.

A curious dassie.

A curious dassie.

The top of Lion's Head. A great little climb!

The top of Lion’s Head. A great little climb!

Pretty sure those houses don't come cheap.

Pretty sure those houses don’t come for cheap.

Bo Kaap.

Bo Kaap.

74

75

Company Gardens in Cape Town.

Company Gardens in Cape Town.

Ghetto bungee jump.

Ghetto bungee jump.

A real African tribal chief. He had three wives.

A real African tribal chief. He had three wives.

Downtown Johannesburg.

Downtown Johannesburg.

Stunning coastline on the Western Cape.

Stunning coastline on the Western Cape.

81

82

Climbing Table Mountain in the scorching sun was more difficult than I expected, but it sure was worth it!

Climbing Table Mountain in the scorching sun was more difficult than I would have expected, but it sure was worth it!

84

Rapelling.

A guy is rapelling down.

86

87

The rainbow nation - a name truly deserved.

The rainbow nation – a name truly deserved.

A day in Istanbul

On our way to South Africa, my girlfriend Victoria and I had a 12 hour stopover in Istanbul. Even though we hadn’t slept much the night before, we certainly did what we could to get our money’s worth from the old city.

After just 2,5 hours of sleep and a long day in Istanbul ahead of me... I thank god for sunglasses!

After just 2,5 hours of sleep and a long day in Istanbul ahead of me… I thank god for sunglasses!

Victoria with the cutest husky puppy. Understandably, it took quite a while to get her away from there.

Victoria with the cutest husky puppy. Understandably, it took quite a while to get her away from there.

Wonderful architecture and secret spots are to be found everywhere in the city.

Wonderful architecture and secret spots are to be found everywhere in the city.

Shoe cleaning.

Shoe cleaning.

The Blue Mosque (Sultan Ahmet Mosque)

The Blue Mosque (Sultan Ahmet Mosque)

Inside the breathtaking Blue Mosque.

Inside the breathtaking Blue Mosque.

Splendid Hagia Sophia in the afternoon.

Splendid Hagia Sophia in the afternoon.

A quiet street behind Hagia Sophia.

A quiet street behind Hagia Sophia.

Two alley cats.

Two alley cats.

Tranquility in the park.

Tranquility in the park.

And long shadows.

And long shadows.

Istanbul is such a beautiful city, and even though I have been there several times, I can’t wait to go back to Istanbul and Turkey once again. But for now, the adventure continues in South Africa – stay tuned!

Behind the scenes on “A Meal Like No Other”

"A Meal Like No Other" starring Hervé Toure

“A Meal Like No Other” starring Hervé Toure

“A Meal Like No Other” is a short film about a man (portrayed by Hervé Toure) eating a three-course meal consisting of his favorite foods. But it is also an exploration of love, pain, pleasure and what it all means when we are about to lose it.

To me, one of its strengths is its narrative structure where the complete story isn’t told until the very end. I strongly suggest you watch it before reading on, as spoilers will follow.

Watch it here:

Summary

In A Meal Like No Other, the first course is an appetizer consisting of a delicious chicken soup. The first sip brings him directly back to his childhood where his mother used to make the soup on cold days. Our protagonist is filled with warmth and happy memories.

The main course is a cheeseburger with french fries and coke. This meal is devoured and eaten fiercely – which isn’t so strange considering he might not have eaten a good cheeseburger, or a cheeseburger at all, in years.

This meal really is like no other as it is his last meal. After a teary scene where he eats the dessert – a brownie with vanilla ice cream – a prison guard comes to escort him to the death chamber. The movie ends with his feet, tied together by chains, dragging on the cold floor, walking slowly towards his final destination.

Backstory

I got the idea for the movie after I started reading about the death penalty in the United States and racism in the judicial system.

Even though racial minorities comprise half of all murder victims nationwide, a far greater proportion (77%) of the victims in death sentences are white. For example, in Alabama 60% of black death row prisoners were convicted of killing a white person, although cases involving black defendants and white murder victims represent only 6% of the murders. 1

Although difficult to present in just a paragraph, the racial disparities are frighteningly real. And that quickly lead me to the case of McCleskey v. Kemp.

McCleskey v. Kemp
The final pieces of the film came together when I stumbled over the case of McCleskey v. Kemp.

Although the meal he had for his last meal wasn’t exactly the same as Hervé’s in the film (McCleskey denied his last meal), his case gave me a solid base to work on the character and would serve as a starting point for Hervé Toure’s performance.

Warren McCleskey received the death sentence for allegedly having killed a police officer while robbing a store in Georgia in 1978. McCleskey was African-American, the police officer white. McCleskey appealed his sentence with background in a comprehensive study, the Baldus study:

“Baldus, a law professor at the University of Iowa College of Law, studied twenty-five hundred murder cases in Georgia. Baldus’ study concluded that all individuals convicted of murdering whites were far more likely to receive the death penalty, thus establishing that the application of the death penalty in Georgia was linked with the race of the victim. One of his models concluded that, even after taking account of 39 nonracial variables, defendants charged with killing white victims were 4.3 times as likely to receive a death sentence as defendants charged with killing blacks.” 2

The study was dismissed by the court. The ruling said: “even if Baldus’ statistical data were accepted at face value, the defense failed to show evidence of conscious, deliberate bias by law officials associated with the case”. 3

McCleskey has later been called “one of the worst Supreme Court decisions since World War II” 4 and has helped “immunize the criminal justice system from judicial scrutiny for racial bias”. 5

Today, progress has been made in the matter (North Carolina’s Racial Justice Act finally acknowledges that there is a huge bias in who gets the death penalty), but you don’t have to watch American news closely to know that there are still issues unresolved.

McCleskey was executed in Georgia’s electric chair September 28, 1991. 6

A few random facts about the meal itself

  • As I didn’t have access to a kitchen on the location, both the soup, burger and french fries were served cold.
  • Hervé was “pleasantly surprised” about the soup and really liked the burger – the cold fries not so much, though. But then who really likes cold fries?
  • The coke was the worst as it turned out he didn’t even like sodas in the first place. Oh well – unfortunately I didn’t realize it until after we had finished shooting the scene, and thankfully I don’t think it showed at all.
  • The burger scene was shot in one take – from the first bite to the last. I simply couldn’t stop him! (Nor would I)

Location

With the room I really wanted to emphasize a feeling of open space. With the white floor, walls and ceiling all melting together, I tried to convey that he’s both in his own eternal mind, free of all worries and yet extremely constrained, as he can’t move at all. Each step in any direction will only take him deeper into the nothingness around him.

When first conceptualizing the film, I thought I would have to use a simple white backdrop and then move the table and camera around for the different angles. After searching, though, I found the perfect spot: a small studio called “EyeLight” with a round arch horizon. I could try to explain it, but I’ll rather show the pictures to demonstrate it (courtesy of EyeLight):

caption1

The round arch horizon shot straight on.

caption2

Full view of the studio.

For the shots where Hervé’s back is shown I simply moved him to the other side of the table, and the for the rest of the shots, the table and him could just stay put.

With the lights (a few bulbs on each side bouncing on the walls and ceiling) not having to be moved and no location switching, we could really concentrate on getting each and every single shot executed perfectly.

We also tried to shoot it chronologically so Hervé’s emotions could escalate naturally instead of jumping between nostalgic, hungry and sad every second.

Hervé Toure was outstanding from start to finish. Professional all the way through and really got into his character.

Working with dedicated actors is always incredibly enjoyable and Hervé certainly was no different!

Music and sound

From the beginning, I knew that A Meal Like No Other would be a music driven short film. It wasn’t until I found the final musical piece that I knew how big an impact it would have, though.

I tried all sorts of music but quickly moved to classical. I really wanted it to feel as bare and vulnerable as the rest of the film, so I ended up searching for piano only pieces. I also felt like this would suit the “restaurant” mood conveyed through the drop in music at the beginning and the waiter serving the courses perfectly.

After listening to a lot of beautiful music, I ended up choosing “The Six Pieces for Piano, Op. 118” by Johannes Brahms, found on musopen.org.

Completed in 1893, the composition was the second to last published during Brahms’ lifetime. I am glad it wasn’t the last; I think the complete historical context would almost have made the overall film too intense.

Folio
From the start I envisioned the chains dragging along the floor in the end as a very powerful last scene and knew that the sound of it would make it even more intense. I also recorded some environmental sounds like footsteps, chewing, drinking and putting things on the table just to give the room some tone and to draw the viewer deeper into the film.

Camera, lens and storyboard

Almost the whole film was shot on the beautiful Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM while some of the wider shots were shot with a Tamron SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD. I bought the 100mm macro lens specifically for the purpose of this film and I am so glad I did.

It performed well over my expectations and really made the super tight shots enjoyable both to shoot and to watch. At f/2.8, it’s tack sharp, although with a very small focus plane – which made it possible to switch focus from the left eye to the right and back seamlessly. Its image stabilization system made it easy to keep it steady even handheld, which was great as I really wanted a handheld yet smooth look for the film.

For the shots with me in the frame (I played the waiter and guard), my trusted helper Victoria Handskemager assisted with the camera.

Here’s a storyboard sketch I drew prior to shooting. I think that the overall look ended up being pretty close:

A storyboard sketch showing some of my envisioned shots.

A storyboard sketch showing some of my envisioned shots.

Conclusion

I am really pleased with “A Meal Like No Other”. Hervé was amazing, the room was perfect and the music made it all come together.

I set out to explore what it would feel like to eat your last meal in this world while commenting on a flawed system and a sentence too grave for anyone to be punished with. A task big at first, but with the right tools and tricks I feel like I achieved what I set out to do.

Videoproduktion af http://www.eyelight.dk