Lige nu er jeg i Mexico på en fire-måneders tur med Victoria gennem Centralamerika for at lave en dokumentarfilm om skyggegroet kaffe.

Rejsen startede i Cancún og tog os med gennem Yucatán-halvøen, som bød på utallige tacos, smilende ansigter, lidt solbrændthed og masser af eventyrlige udsigter. Her er nogle af mine bedste billeder:

Up and away with Air Berlin from Copenhagen to Cancún.

Op og afsted med Air Berlin fra København til Cancún.

Somewhere over Germany I looked out the window and saw this. Jetpack?

Et sted over Tyskland kiggede jeg ud af vinduet og så det her …Jetpack?

First stop on the peninsula was the sleepy fishing village Puerto Morelos.

Første stop på halvøen var den sovende fiskerby Puerto Morelos.

From day one we were greeted by magnificent sunsets. A photographers paradise!

Lige fra første dag blev vi mødt af fantastiske solnedgange. En fotografs paradis!

IMG_5482r

IMG_5601r

IMG_5605r

Puerto Morelos and the Caribbean from above.

Byen og Det Caribiske Hav set fra oven.

The city has this beautiful swamp in its backyard.

Puerto Morelos har denne smukke sump i sin baghave.

Even though most of Playa del Carmen mostly feels like Disneyland with a beach, you don't have to venture far off the main street to see authentic mexican life. This is not an example of that, though, but merely workers carrying away seaweed so the beach can look postcard ready for the tourists.

Selvom det meste af Playa del Carmen føles som Disneyland med en strand, behøver man ikke at gå langt fra hovedgaden for at få indblik i en autentisk, mexicansk hverdag. Det her er dog ikke et eksempel på netop det, men i stedet et billede af arbejdere der fjerner tang, så stranden kan se postkort-klar ud til turisterne.

IMG_5511r

Not exactly a pre-historic site, but impressive none the less!

Ikke ligefrem en forhistorisk seværdighed, men alligevel ret så imponerende!

Another (impressive!)  show for the tourists: "Danza de los Voladores", four young men tied with ropes descending to the ground from a 30m vault accompanyed by music and dancing. Also known as the flying men.

Et andet (imponerende!) show for turisterne: “Danza de los Voladores”, fire unge mænd bundet fast med reb snurrer langsomt mod jorden fra en 30-meter høj stang, ledsaget af musik og dans.

Next stop on our way through the peninsula was Tulum, a well preserved maya site dramatically situated on the coast of the Caribbean sea.

Næste stop på vores vej gennem halvøen var Tulum; en velbevaret Maya-ruin dramatisk beliggende på kysten til Det Caribiske Hav.

IMG_5608r

While visiting the ruins it's possible to take a dip in the ocean from the small but beautiful beach.

Mens man besøger ruinerne, er det muligt at tage et dyp i havet fra den lille og pæne strand

IMG_5619r

To me, the ruins were mostly interesting because of their setting which was nothing short of magnificient.

For mig var ruinerne primært interessante på grund af deres beliggenhed, som var virkelig spektakulær.

The God of Winds Temple.

“God of Winds”-templet.

IMG_5645r

The Ixmoja Pyramid in Cobà. 42 metres tall, towering over the thick jungle.

Ixmoja-pyramiden i Cobá. 42 meter høj, tårnende over den tykke jungle.

And every step was worth the climb!

Udsigten var klatreturen værd!

One of the goals at the Mayan ball court.

En af målene på Maya-boldbanen. Der er uenighed omkring, hvorvidt det var taberne eller vinderne af kampen, der blev ofret til guderne, men det er helt sikkert, at der rullede hoveder efter sidste fløjt.

Lake Cobà.

Cobá-søen.

The cenotes on the peninsula are spectacular. This is Tankach Ha - "ha" meaning water in Mayan.

Cenoterne på Yucatán-halvøen er utrolige. Det her er Tankach Ha – “ha” betyder vand på Maya-sprog.

And this is Cho Ha. It felt even more magical as we were the only people there!

Og det her er Choo Ha. Den føltes endnu mere magisk, fordi vi var de eneste to, der besøgte den!

IMG_5694r

Crystal blue (and cold!) water.

Krystalblåt (og koldt!) vand. Cenoterne blev nogle gange brugt til ofringer af de forhistoriske mayaer.

Next stop: Mérida, the largest city of the Yucatán Peninsula.

Næste stop: Mérida, den største by på Yucatán-halvøen.

The Mérida Cathedral, one of the oldest cathedrals in all of the Americas. Stunning with the afternoon sun on it.

Méridas katedral, en af de ældste i hele Nord- og Sydamerika.

Sunday night dancing at the square.

Søndag aften danses der på torvet.

A very lively city with lots to see and do. The restaurant "Apoala" is particularly recommended.

En meget livlig by med meget at se og lave. Restauranten “Apoala” kan især anbefales.

From Mérida we took a day trip to Celestún on the Gulf of Mexico to see...

Fra Mérida tog vi en dagstur til Celestún ved Den Mexicanske Golf for at se…

Flamingos! The wetland reserve surrounding the city is the winter home to vast flocks of the birds.

Flamingoer! Området rundt om byen agerer vinterhjem til store fugleflokke.

IMG_5802r

IMG_5824r_1

Back in Mérida, greeted by lovely pastels.

Tilbage i Mérida, budt velkommen af fine pasteller.

IMG_5832r

Last stop on the peninsula: Campeche. Here a miniature version of the walled city shows the Independence Square and the cathedral church of La Concepcion.

Sidste stop på halvøen: Campeche. Her viser en miniature byen og “La Concepcion”-katedralen.

And here's the real thing!

Her er så den rigtige version!

The city is filled with colonial architecture.

Byen er fyldt med kolonial arkitektur.

And colored houses.

Og farvede huse.

...And sunsets. Of course. Next stop from the peninsula was Villahermosa in the state of Tabasco, but I'll save that until next time!

…Og solnedgange. Selvfølgelig. Næste stop fra halvøen var Villahermosa i staten Tabasco, men det gemmer jeg til næste gang!